تماشا کنید: اولین ویدیوی تبلیغاتی خودرو پرنده Flyer

اخیرا “Kitty Hawk” اولین ویدیوی تبلیغاتی از خودرو پرنده Flyer را منتشر کرده که به نظر برای راندن آن حتی به گواهینامه

ادامه
رفتن به نوارابزار